Ga direct naar het artikel

Vraag?

Vind snel een antwoord

Over Autobewust
 • Projectleider Autobewust: Ron Bissels en Marc Houben

  Projectondersteuner Autobewust: Luc Duijkers

  Communicatie en persvragen: Désirée Florie

  Kijk voor een overzicht van alle medewerkers op Zuid-Limburg Bereikbaar.

 • Niet voor iedereen is er nu al een alternatief voor de auto. Wie toch in de auto stapt, doet dat bij voorkeur effectief en zo milieuvriendelijker mogelijk. We maken graag samen met jou de beweging naar bewuster autorijden met slimme acties en producten. 

Over ontdek de e-car
 • Doet je werkgever mee, dan kun je direct je interesse bij ons kenbaar maken via de website Ontdek de e-car. Je ontvangt van ons bericht als je mee kunt doen aan Ontdek de e-car met een aanmeldlink naar het platform van GoodMoovs. Na het aanmaken van een account en daarmee het goedkeuren van de gebruiksvoorwaarden kun je kiezen wanneer en met welke elektrische auto je jouw probeerervaring wilt starten.

 • Alleen werknemers van aangesloten partners die zich hebben aangemeld voor Ontdek de e-car kunnen meedoen. Op de website vind je een overzicht met alle werkgevers.

 • De probeerperiode duurt 13 dagen, waarbinnen 2 weekenden vallen. De ophaaldag is op een vrijdag en de terugbrengdag - twee weken later - is op een donderdag. Op beide dagen is dit gepland om 15.00 uur bij zowel Janssen Kerres (Renault /Nissan) en Keram (BMW/Mini) in Heerlen en Maastricht.

 • Je betaalt een eigen bijdrage van € 75. Belangrijk om te weten is dat je een eigen risico hebt van € 250.

 • Er zijn verschillende typen elektrische auto’s. Als je inlogt op het platform van GoodMoovs zie je welke elektrische auto’s beschikbaar zijn in de door jou geselecteerde probeerperiode.

 • Bekijk de website van Ontdek de e-car voor meer informatie en een uitgebreide pagina met vragen en antwoorden. 

  Je kunt ook contact opnemen met de servicedesk van GoodMoovs via info@goodmoovs.com en tel. 085 732 56 60, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur. Buiten deze tijden is dit nummer ook 24/7 bereikbaar bij een noodsituatie.

Over Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht.

  Het programmabureau is opgericht in 2010 en werkte tot het najaar van 2019 onder de vlag van Maastricht Bereikbaar.

  • Zuid-Limburg Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van de manieren waarop werknemers naar hun werk reizen.
  • We dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag mee met ondernemers en belangenorganisaties over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Zo werken we ook concreet aan een emissieloze stad.
  • Samen met beheerders van infrastructuur, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden en topdagen te beperken. 
  • De afgelopen jaren is ingezet op samenwerking met diverse partners om innovatieve projecten in Zuid-Limburg te realiseren. Denk daarbij aan het continueren van Talking Traffic en het introduceren van Mobility as a Service. Beide projecten zijn onderdeel van de digitaliseringsopgave waarvoor we ook in Zuid-Limburg staan.

  Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Een integrale aanpak dus.

 • Helpen om het reisgedrag van forenzen, bezoekers en goederenvervoerders  aan te passen zodat de regio Zuid-Limburg een gezond woon-, werk- en leefklimaat houdt.

 • Programmadirecteur: Louis Prompers
  Programmasecretaris: Agnes van Zaanen

  Mobiliteitsmakelaars: Rob Schaap, Bernice Reijnders, Pascale Plusquin en Rosy Meulendijks  
  Communicatie en persvragen: Désirée Florie

  Kijk voor een overzicht van alle medewerkers hier.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt forenzen en overige reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan structureel ander reis- en werkgedrag bij forenzen, bezoekers en goederenvervoerders. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg organiseren wij diverse acties en bieden we producten en diensten aan om slim mee te reizen en werken.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers, ondernemers en overheden in de regio aan mobiliteitsoplossingen. We bieden werkgevers een pakket aan maatregelen dat concreet bijdraagt aan de actuele (maatschappelijke) doelstellingen: duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap. We helpen met een plan van aanpak en het realiseren daarvan.

 • Onder andere hoe Zuid-Limburg Bereikbaar de gedragsverandering naar structureel anders en duurzaam reisgedrag aanpakt. Kijk op https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/aanpak/.

  Maar ook bieden wij mobiliteitsoplossingen op maat. Zie https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/